REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ edu.slowbiz.pl

Przedstawiamy Ci Regulamin platformy edukacyjnej edu.slowbiz.pl, który stworzyli┼Ťmy w trosce o ochron─Ö Twoich praw. W jednym miejscu zebrali┼Ťmy wszystkie informacje, których mo┼╝esz potrzebowa─ç w zwi─ůzku z korzystaniem z naszej platformy. Je┼Ťli jednak b─Ödziesz potrzebowa─ç dodatkowych informacji zawsze mo┼╝esz napisa─ç do nas na adres [email protected].

Postanowienia tego regulaminu nie maj─ů na celu ogranicza─ç ani wy┼é─ůcza─ç jakichkolwiek praw przys┼éuguj─ůcych Ci jako konsumentowi na mocy bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa. Wszelkie potencjalne w─ůtpliwo┼Ťci b─Öd─ů interpretowane na korzy┼Ť─ç konsumenta.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu dost─Öpnego pod adresem edu.slowbiz.pl (dalej jako: „Platforma”). Platforma jest nieodp┼éatn─ů us┼éug─ů ┼Ťwiadczon─ů drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz U┼╝ytkowników.

 2. Platforma jest administrowana przez spó┼ék─Ö Slowbiz spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Bia┼éymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego  prowadzonego przez S─ůd Rejonowy w Bia┼éymstoku XII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000961026, posiadaj─ůc─ů NIP 5423445226 oraz REGON 521288294 (dalej jako: „Us┼éugodawca”).

 3. Z Us┼éugodawc─ů mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö w ka┼╝dej sprawie zwi─ůzanej z funkcjonowaniem Platformy pod adresem: [email protected]

 4. Regulamin okre┼Ťla zasady i warunki korzystania z Platformy, sposób jej funkcjonowania, a tak┼╝e zasady zwi─ůzane ze z┼éo┼╝eniem reklamacji i zasady korzystania z tre┼Ťci obj─Ötych ochron─ů na podstawie przepisów praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej.

 5. Korzystanie z Platformy odbywa si─Ö na podstawie Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů zawieranej pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a U┼╝ytkownikiem.

 6. Regulamin jest nieodp┼éatnie udost─Öpniany ka┼╝demu U┼╝ytkownikowi przed zawarciem umowy w sposób, który umo┼╝liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie tre┼Ťci Regulaminu za pomoc─ů systemu teleinformatycznego, z którego korzysta U┼╝ytkownik.

 7. U┼╝ytkownik ma obowi─ůzek zapozna─ç si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu oraz Polityki prywatno┼Ťci przed zawarciem umowy. Je┼╝eli nie akceptuje ich postanowie┼ä, nie powinien korzysta─ç z us┼éug oferowanych przez Platform─Ö. Je┼╝eli natomiast zapozna┼é si─Ö z ich tre┼Ťci─ů w sposób opisany wy┼╝ej, jest zwi─ůzany ich postanowieniami.

Wyja┼Ťnienie definicji

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje si─Ö nast─Öpuj─ůce znaczenie poni┼╝szych poj─Ö─ç:

U┼╝ytkownik

To osoba fizyczna, z któr─ů Us┼éugodawca zawiera Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug elektronicznych w zakresie korzystania z Platformy. U┼╝ytkownikiem jest osoba, której dost─Öp do Platformy zosta┼é przyznany przez Klienta lub bezpo┼Ťrednio Klient.

Klient

To podmiot, który w Sklepie Us┼éugodawcy kupi┼é tre┼Ť─ç cyfrow─ů, do której dost─Öp mo┼╝liwy jest przez Platform─Ö, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu.

Sklep

To sklep administrowany przez Usługodawcę, dostępny pod adresem sklep.slowbiz.pl i slowbiz.salescrm.pl

Konto U┼╝ytkownika

To indywidualny dost─Öp danego Klienta do Serwisu, okre┼Ťlany nazw─ů u┼╝ytkownika (loginem), która jako unikalne i niepowtarzalne oznaczenie u┼╝ytkownika pozwala na jego identyfikacj─Ö oraz has┼éem w postaci ci─ůgu znaków zabezpieczaj─ůcych dost─Öp do us┼éug; Konto Klienta umo┼╝liwia dost─Öp do zakupionych wcze┼Ťniej Produktów na zasadach wskazanych w tym Regulaminie.

Usługa warunkowa

To us┼éuga zapewniana w ramach Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů polegaj─ůca na zapewnieniu dost─Öpu do Produktu i mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Produktu; Us┼éuga jest us┼éug─ů opart─ů na dost─Öpie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů opartych lub polegaj─ůcych na dost─Öpie warunkowym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1341 z pó┼║n. zm).

Produkt

To tre┼Ť─ç cyfrowa, któr─ů Klient kupi┼é w Sklepie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu.

Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (“Umowa”)

To Umowa zawierana pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a U┼╝ytkownikiem, której tre┼Ťci─ů jest zapewnienie mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Konta U┼╝ytkownika i dost─Öpu do Us┼éugi warunkowej. Umowa ma charakter nieodp┼éatny.


Ogólne warunki korzystania z Platformy

 1. Korzystanie z Platformy odbywa si─Ö na podstawie Umowy, w ramach której Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy nast─Öpuj─ůce Us┼éugi:

 1. założenie i utrzymanie Konta Użytkownika;

 2. Us┼éug─Ö warunkow─ů.

 1. Korzystanie z Konta U┼╝ytkownika mo┼╝liwe jest na ┼╝─ůdanie U┼╝ytkownika, dwadzie┼Ťcia cztery godziny na dob─Ö, siedem dni w tygodniu.

 2. Korzystanie z Us┼éugi warunkowej mo┼╝liwe jest na ┼╝─ůdanie U┼╝ytkownika, dwadzie┼Ťcia cztery godziny na dob─Ö, siedem dni w tygodniu, z zastrze┼╝eniem zasad dost─Öpu do Produktu, o których mowa w cz─Ö┼Ťci “Udost─Öpnianie Produktu”.

 3. Aby korzysta─ç z Platformy U┼╝ytkownik powinien korzysta─ç z urz─ůdzenia o nast─Öpuj─ůcych cechach i parametrach:

 1. aktualny system operacyjny;

 2. dost─Öp do sieci Internet o przepustowo┼Ťci wynosz─ůcej co najmniej 20 mbps;

 3. zainstalowana przegl─ůdarka internetowa w najnowszej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome);

 4. mo┼╝liwo┼Ť─ç odtwarzania d┼║wi─Öku;

 5. zainstalowana aplikacja umo┼╝liwiaj─ůca odczytywanie plików PDF;

 6. pami─Ö─ç operacyjna RAM wynosz─ůca co najmniej 4 GB;

 7. procesor zbudowany co najmniej z dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym ni┼╝ 2 Ghz;

 8. wy┼Ťwietlacz o rozdzielczo┼Ťci co najmniej 1024 x 768 pikseli oraz przek─ůtnej nie mniejszej ni┼╝ 7 cali.

 1. Je┼╝eli do prawid┼éowego korzystania z poszczególnych Us┼éug konieczne b─Öd─ů dodatkowe wymagania techniczne, Administrator poinformuje o tym U┼╝ytkownika przed zawarciem Umowy. U┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç z Platformy na urz─ůdzeniu, które nie spe┼énia parametrów, o których mowa w ust. 4, jednak wówczas Us┼éugodawca nie mo┼╝e zagwarantowa─ç, ┼╝e dost─Öpne b─Öd─ů wszystkie funkcjonalno┼Ťci lub ┼╝e nie wyst─ůpi─ů zak┼éócenia lub problemy techniczne. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za prawid┼éowo┼Ť─ç dzia┼éania Platformy na urz─ůdzeniach U┼╝ytkownika, je┼╝eli wadliwe dzia┼éanie wynika z przyczyn technicznych le┼╝─ůcych po stronie U┼╝ytkownika.

 2. Ponadto, U┼╝ytkownik powinien posiada─ç wiedz─Ö na temat zagro┼╝e┼ä zwi─ůzanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwi─Ökszenia bezpiecze┼ästwa korzystania z Platformy, powinien wyposa┼╝y─ç swoje urz─ůdzenie w podstawowe ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa technicznego (np. programy antywirusowe).

 3. Administrator zapewnia U┼╝ytkownikom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne zwi─ůzane z Platform─ů. W razie problemów zwi─ůzanych z korzystaniem z Platformy, U┼╝ytkownik powinien wys┼éa─ç wiadomo┼Ť─ç zawieraj─ůc─ů zwi─Öz┼éy opis problemu na adres e-mail [email protected].

 4. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do niedostarczania i nieprzekazywania tre┼Ťci zabronionych przez przepisy prawa (tre┼Ťci propaguj─ůcych przemoc, znies┼éawiaj─ůcych lub naruszaj─ůcych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Zakazane jest dostarczanie tre┼Ťci o charakterze bezprawnym. 

 5. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do korzystania z Platformy w sposób niezak┼éócaj─ůcy jego funkcjonowania, w szczególno┼Ťci poprzez u┼╝ycie okre┼Ťlonego oprogramowania lub urz─ůdze┼ä.

 6. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz osób trzecich.

 7. U┼╝ytkownik i ewentualnie osoby korzystaj─ůce z Platformy z jego upowa┼╝nienia, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu sklepu, s─ů odpowiedzialni za zabezpieczenie loginu i has┼éa przed udost─Öpnieniem ich osobom nieuprawnionym. Has┼éo u┼╝ywane przez U┼╝ytkownika powinno by─ç unikalne.

 8. Przekazywanie loginu i has┼éa osobom nieuprawnionym lub korzystanie z konta innego U┼╝ytkownika jest surowo zabronione. Udost─Öpnienie loginu i has┼éa osobom nieuprawnionym mo┼╝e przyczyni─ç si─Ö do naruszenia bezpiecze┼ästwa Platformy oraz ┼Ťwiadczenia Us┼éug, w zwi─ůzku z czym stwierdzenie przez Us┼éugodawc─Ö, ┼╝e wskazane dane s─ů w posiadaniu osoby nieuprawnionej mo┼╝e skutkowa─ç blokad─ů Us┼éug. Ponadto Us┼éugodawca mo┼╝e rozwi─ůza─ç umow─Ö w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzi─ç roszcze┼ä odszkodowawczych, je┼╝eli w wyniku udost─Öpnienia loginu i has┼éa dosz┼éo do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 9. U┼╝ytkownik i upowa┼╝nione przez niego osoby trzecie, maj─ůce dost─Öp do Us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö, s─ů obowi─ůzani korzysta─ç z Platformy zgodnie z prawem. W szczególno┼Ťci zabrania si─Ö korzystania z Platformy w sposób niezgodny z jej charakterem i przeznaczeniem lub w sposób prowadz─ůcy do pope┼énienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa.

 10. Korzystanie z Platformy niezgodnie z Regulaminem powoduje blokad─Ö Konta Klienta.

 11. Bez uszczerbku dla obowi─ůzuj─ůcych bezwzgl─Ödnie przepisów prawa, blokada Konta Klienta z przyczyn, o których mowa w ust. 8 – ust. 13 powy┼╝ej nie stanowi naruszenia Umowy zawieranej z U┼╝ytkownikiem. Wszelka odpowiedzialno┼Ť─ç odszkodowawcza Us┼éugodawcy wobec U┼╝ytkownika z tego tytu┼éu jest niniejszym wy┼é─ůczona.

 12. Platforma oraz wszystkie jej elementy, w szczególno┼Ťci w postaci tre┼Ťci i warstwy graficznej, s─ů chronione przepisami prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej, w tym mog─ů by─ç chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, bez uprzedniej zgody Us┼éugodawcy wyra┼╝onej na pi┼Ťmie pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.

Zasady funkcjonowania Platformy

 1. Platforma jest us┼éug─ů, któr─ů Us┼éugodawca udost─Öpnia jako Software as a Service (SaaS).

 2. W ramach Platformy ka┼╝dy U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z zestawu funkcjonalno┼Ťci, które umo┼╝liwiaj─ů mu pe┼éne wykorzystanie Produktów zakupionych w Sklepie, w szczególno┼Ťci zapewnienia dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych w sposób niezak┼éócony.

 3. Us┼éugodawca nigdy nie prosi U┼╝ytkowników o jakiekolwiek dane dost─Öpowe do Konta U┼╝ytkownika. Us┼éugodawca mo┼╝e jedynie wymusi─ç na U┼╝ytkowniku zmian─Ö has┼éa poprzez wiadomo┼Ť─ç e-mail.

 4. Z jednego Konta U┼╝ytkownika mo┼╝e korzysta─ç tylko U┼╝ytkownik, dla którego Konto zosta┼éo utworzone, z zastrze┼╝eniem zasad przekazania dost─Öpu, o których mowa w ust. 10 “Zawarcia i wykonania Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů” poni┼╝ej.

 5. W przypadku, gdy z jednego Konta U┼╝ytkownika korzystaj─ů osoby nieuprawnione, Us┼éugodawca uprawniony jest do naliczenia op┼éat za ka┼╝d─ů z osób nieuprawnionych wynosz─ůcych cen─Ö zakupu Produktu lub Produktów, do którego dost─Öp uzyska┼éy osoby nieuprawnione. Op┼éata zostanie naliczona wobec U┼╝ytkownika.

 6. W ramach Konta Użytkownik może korzystać z Usługi warunkowej oraz zmieniać swoje dane personalne lub hasło.

 7. Korzystanie z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů mo┼╝e si─Ö wi─ůza─ç z zagro┼╝eniem pozyskania oraz modyfikowania danych U┼╝ytkowników przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, U┼╝ytkownicy powinni stosowa─ç odpowiednie ┼Ťrodki techniczne, które zminimalizuj─ů wskazane wy┼╝ej zagro┼╝enia, w szczególno┼Ťci programy antywirusowe, bezpieczn─ů skrzynk─Ö poczty elektronicznej oraz inne chroni─ůce bezpiecze┼ästwo korzystaj─ůcych z publicznej sieci Internet.

 8. Us┼éugodawca zapewnia U┼╝ytkownikowi dzia┼éanie Platformy w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp osób nieuprawnionych do tre┼Ťci przekazu sk┼éadaj─ůcego si─Ö na t─Ö us┼éug─Ö, w szczególno┼Ťci przy wykorzystaniu certyfikatu SSL oraz innych ┼Ťrodków organizacyjnych i technicznych, które gwarantuj─ů nale┼╝yty poziom bezpiecze┼ästwa.

Zawarcie i wykonanie Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů

 1. Administrator ┼Ťwiadczy us┼éugi nieodp┼éatne w ramach Umowy w postaci za┼éo┼╝enia i utrzymania Konta U┼╝ytkownika oraz Us┼éugi warunkowej dost─Öpu do zakupionej wcze┼Ťniej w Sklepie tre┼Ťci cyfrowej.

 2. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů jest zawierana z chwil─ů akceptacji niniejszego Regulaminu.

 3. Z Konta U┼╝ytkownika mo┼╝e korzysta─ç:

 1. U┼╝ytkownik, który jako Klient naby┼é Produkt w Sklepie Us┼éugodawcy i zaakceptowa┼é wówczas Regulamin;

 2. U┼╝ytkownik, który w procesie zakupu Produktu w Sklepie zosta┼é wskazany jako u┼╝ytkownik Platformy i zosta┼éo dla niego za┼éo┼╝one Konto U┼╝ytkownika, a tak┼╝e zaakceptowa┼é Regulamin.

 1. Us┼éugodawca tworzy Konto U┼╝ytkownika z chwil─ů zakupu Produktu w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu lub po przekazaniu przez Klienta danych do utworzenia Konta U┼╝ytkownika.

 2. W ka┼╝dym wypadku z chwil─ů za┼éo┼╝enia Konta U┼╝ytkownika, Us┼éugodawca dor─Öcza U┼╝ytkownikowi obowi─ůzuj─ůc─ů w dniu za┼éo┼╝enia Konta U┼╝ytkownika tre┼Ť─ç Regulaminu, za pomoc─ů wiadomo┼Ťci e-mail.

 3. Klientowi przys┼éuguje prawo do przekazania przypisanego do niego dost─Öpu do Us┼éugi na rzecz innego wskazanego przez niego U┼╝ytkownika. Aby skorzysta─ç z tego prawa, Klient powinien skontaktowa─ç si─Ö z Us┼éugodawc─ů pod adresem [email protected] i przekaza─ç dane wymagane do przekazania dost─Öpu do Produktu. Prawo do przekazania dost─Öpu do us┼éugi warunkowej innemu U┼╝ytkownikowi jest mo┼╝liwe do zrealizowania w ci─ůgu 14 kolejnych dni od dnia zakupu us┼éugi.

 4. Sprzedawca ┼Ťwiadczy us┼éug─Ö utrzymania Konta U┼╝ytkownika w okresie co najmniej roku od dnia za┼éo┼╝enia/od dnia uzyskania dost─Öpu do Produktu.

 5. U┼╝ytkownik mo┼╝e zg┼éosi─ç ┼╝─ůdanie usuni─Öcia Konta U┼╝ytkownika. W tym celu U┼╝ytkownik przekazuje Us┼éugodawcy o┼Ťwiadczenie o rozwi─ůzaniu Umowy w taki sposób, aby Us┼éugodawca móg┼é si─Ö z nim zapozna─ç, np. przez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail. Administrator usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania ┼╝─ůdania. 

 6. W razie korzystania z Konta U┼╝ytkownika w sposób sprzeczny ze wskazanymi w Regulaminie zasadami lub w sposób niezgodny z zasadami wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego, Us┼éugodawca ma prawo do zablokowania Klientowi dost─Öpu do Konta U┼╝ytkownika, czasowo lub na sta┼ée.

 7. Bez uszczerbku dla obowi─ůzuj─ůcych bezwzgl─Ödnie przepisów prawa, blokada Konta U┼╝ytkownika z przyczyn, o których mowa w ust. 9 powy┼╝ej powy┼╝ej nie stanowi naruszenia Umów zawieranych z U┼╝ytkownikami. Wszelka odpowiedzialno┼Ť─ç odszkodowawcza Us┼éugodawcy wobec U┼╝ytkowników z tego tytu┼éu jest niniejszym wy┼é─ůczona.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych U┼╝ytkowników w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Us┼éugodawca.

 2. Szczegó┼éy dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych znajduj─ů si─Ö w Polityce prywatno┼Ťci stanowi─ůcej integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç niniejszego Regulaminu. 

 3. Użytkownik odpowiada wobec Usługodawcy za bezprawne użycie cudzych danych osobowych.

Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy

 1. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci wobec U┼╝ytkowników za nieumy┼Ťlne dzia┼éania i zaniechania.

 2. Przedstawiane przez Us┼éugodawc─Ö tre┼Ťci o tematyce biznesowej czy finansowej udost─Öpniane na Platformie maj─ů charakter edukacyjny i s─ů wy┼é─ůcznie wyrazem osobistych pogl─ůdów autorów, zatem nie stanowi─ů rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporz─ůdzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa┼║dziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowi─ůcych rekomendacje dotycz─ůce instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). U┼╝ytkownicy samodzielnie i na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç podejmuj─ů decyzje inwestycyjne. Materia┼éy dost─Öpne na Platformie nie zast─ůpi─ů porady zasi─Ögni─Ötej u profesjonalisty, nie stanowi─ů doradztwa prawnego czy finansowego. W zwi─ůzku z tym wszelka odpowiedzialno┼Ť─ç odszkodowawcza wobec U┼╝ytkowników, która mo┼╝e powsta─ç na tej podstawie, w tym z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci, jest niniejszym wy┼é─ůczona.

 3. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy z tytu┼éu dzia┼éania Platformy jest ograniczona do szkody poniesionej U┼╝ytkownika wynikaj─ůcej wy┼é─ůcznie z b┼é─Ödnego dzia┼éania Platformy b─ůd┼║ niewywi─ůzania si─Ö z Umowy w inny, zawiniony przez Us┼éugodawc─Ö sposób. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy z tego tytu┼éu jest ograniczona do wysoko┼Ťci wynagrodzenia zap┼éaconego lub pozostaj─ůcego do zap┼éaty za Produkt, do którego dost─Öpu U┼╝ytkownik nie uzyska┼é lub uzyska┼é w sposób, który istotnie wp┼éywa┼é na jako┼Ť─ç us┼éugi. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy nie obejmuje utraconych korzy┼Ťci.

 4. Bez uszczerbku dla przepisów bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zewn─Ötrznych dostawców technologii.

Warunki licencyjne

 1. U┼╝ytkownik potwierdza, ┼╝e znane s─ů mu zasady legalnego korzystania z cudzej w┼éasno┼Ťci intelektualnej, w szczególno┼Ťci podstawowe zasady wynikaj─ůce z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z pó┼║n. zm.) 

 2. Wszelkie tre┼Ťci, do których U┼╝ytkownik uzyska dost─Öp w zwi─ůzku z korzystaniem z Platformy, w tym w szczególno┼Ťci tre┼Ťci poszczególnych szkole┼ä, kursów, e-booków lub innych Produktów, a tak┼╝e wszelkie elementy Platformy, w tym jej tre┼Ť─ç i warstwa graficzna, a tak┼╝e u┼éo┼╝enie elementów, stanowi lub mo┼╝e stanowi─ç utwór w rozumieniu art. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, i jest na tej podstawie obj─Öte ochron─ů.

 3. Us┼éugodawca udziela U┼╝ytkownikowi licencji na utwory, o których mowa w ust. 2. Licencja obejmuje prawo do wykorzystywania tych utworów wy┼é─ůcznie w ramach Platformy i tylko na u┼╝ytek prywatny, chyba ┼╝e dana tre┼Ť─ç wprost wskazuje mo┼╝liwo┼Ť─ç innego wykorzystania.

 4. U┼╝ytkownik nie ma prawa do udzielania sublicencji.

 5. Licencja jest ograniczona do sposobów korzystania z utworów, które zosta┼éy wskazane tym Regulaminie lub wynikaj─ů z nich w sposób dorozumiany.

 6. Utwory nie mog─ů by─ç przedmiotem u┼╝yczenia, odsprzeda┼╝y czy dystrybucji i sprzeda┼╝y handlowej. Utwory nie mog─ů by─ç wykorzystywane w sposób komercyjny we w┼éasnym imieniu lub na cudzy rachunek.

 7. Licencja, o której mowa w ust. 1, w szczególno┼Ťci nie obejmuje prawa do:

 1. trwa┼éego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, w celu innym ni┼╝ utworzenie kopii na w┼éasny u┼╝ytek,

 2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w cz─Ö┼Ťci lub w ca┼éo┼Ťci produktu,

 3. odp┼éatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek ┼Ťrodkami i w jakiejkolwiek formie,

 4. nieodp┼éatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek ┼Ťrodkami i w jakiejkolwiek formie.

 1. U┼╝ytkownik ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Us┼éugodawcy za umy┼Ťlne lub wynikaj─ůce z lekkomy┼Ťlno┼Ťci z┼éamanie warunków licencyjnych, o których mowa w ust. 2 – ust. 7 powy┼╝ej, w szczególno┼Ťci za:

 1. bezprawne kopiowanie utworów w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci;

 2. bezprawne udost─Öpnienie, rozpowszechnienie lub ujawnienie utworów w dowolny sposób, technik─ů cyfrow─ů lub drukarsk─ů;

 3. wykorzystanie utworów w celach komercyjnych, nawet je┼╝eli U┼╝ytkownik nie odniós┼é ┼╝adnych korzy┼Ťci;

 4. wykorzystanie utworów w celach innych ni┼╝ komercyjne, z zamiarem odniesienia korzy┼Ťci materialnych lub niematerialnych.

Post─Öpowanie reklamacyjne

 1. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo zg┼éaszania reklamacji dotycz─ůcych funkcjonowania Platformy, sposobu wykonania Umowy, ┼Ťwiadczenia Us┼éugi warunkowej oraz us┼éugi Konta U┼╝ytkownika za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected] lub listownie na adres siedziby.

 2. U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy konsumentem ma prawo zg┼éasza─ç reklamacje w terminie 2 lat od chwili wyst─ůpienia zdarzenia b─Öd─ůcego przedmiotem reklamacji. U┼╝ytkownik nieb─Öd─ůcy konsumentem ma prawo zg┼éasza─ç reklamacje w terminie 14 dni od chwili wyst─ůpienia zdarzenia lub od chwili, kiedy U┼╝ytkownik móg┼é dowiedzie─ç si─Ö o zdarzeniu zachowuj─ůc nale┼╝yt─ů staranno┼Ť─ç.

 3. Zg┼éoszenie reklamacji powinno zawiera─ç dane pozwalaj─ůce na identyfikacj─Ö U┼╝ytkownika (imi─Ö, nazwisko, firma podmiotu; adres e-mail lub adres korespondencyjny). u┼╝ytkownika platformy edukacyjnej (imi─Ö i nazwisko) albo klienta (imi─Ö i nazwisko lub nazwa podmiotu b─Öd─ůcego osob─ů prawn─ů). Zg┼éoszenie powinno zawiera─ç co najmniej krótki opis zdarzenia b─Öd─ůcego przyczyn─ů reklamacji.

 4. Podanie wskazanych wy┼╝ej informacji i okoliczno┼Ťci u┼éatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te maj─ů jednak form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe┼énienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Nieuzupe┼énienie reklamacji w terminie 30 dni jest równoznaczne ze zrzeczeniem si─Ö przez zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö roszcze┼ä wobec Us┼éugodawcy zwi─ůzanych z przedmiotow─ů reklamacj─ů.

 6. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia.

 7. Informacja o uwzgl─Ödnieniu b─ůd┼║ nieuwzgl─Ödnieniu reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie dostarczona do U┼╝ytkownika za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci e-mail na adres, z którego U┼╝ytkownik przes┼éa┼é reklamacj─Ö lub na podany w tre┼Ťci reklamacji adres korespondencyjny.

Postanowienia końcowe

 

 1. Korzystanie z Us┼éugi warunkowej ma charakter akcesoryjny wobec umowy sprzeda┼╝y Produktu, który umo┼╝liwia dost─Öp do tej Us┼éugi. W przypadku rozwi─ůzania lub odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y Produktu Us┼éugodawca nie jest zobowi─ůzany do ┼Ťwiadczenia us┼éug wynikaj─ůcych z Umowy na podstawie Regulaminu i mo┼╝e t─Ö Umow─Ö, sk┼éadaj─ůc odpowiednie o┼Ťwiadczenie przez wiadomo┼Ť─ç e-mail wys┼éan─ů na adres przypisany do U┼╝ytkownika lub Klienta, ze skutkiem w momencie z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia.

 2. Us┼éugodawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmian─ů Regulaminu stosuje si─Ö Regulamin obowi─ůzuj─ůcy w dacie zawarcia umowy. 

 3. Us┼éugodawca powiadomi U┼╝ytkowników o zmianach w tre┼Ťci Regulaminu co najmniej 14 dni przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie tych zmian. U┼╝ytkownik mo┼╝e nie zaakceptowa─ç nowego brzmienia Regulaminu i rozwi─ůza─ç Umow─Ö przez z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia w formie e-mail na adres [email protected], w terminie do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowego brzmienia Regulaminu. Chwil─ů rozwi─ůzania Umowy jest wej┼Ťcie w ┼╝ycie nowego brzmienia Regulaminu.

 4. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 15 marca 2022 r.

 5. Niniejszy Regulamin zosta┼é sporz─ůdzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj─ů przepisy prawa polskiego.

 6. Wszystkie czynno┼Ťci wynikaj─ůce z Regulaminu powinny by─ç dokonywane co najmniej w formie dokumentowej, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

 7. Postanowienia Regulaminu nie wy┼é─ůczaj─ů mo┼╝liwo┼Ťci powo┼éywania si─Ö przez Klientów na bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa reguluj─ůce ochron─Ö praw konsumentów.

 

Regulamin do pobrania ».